#1. El circ de les papallones

El circ tradicional no era tan amable com el que ara coneixem. Antigament els circs eren llocs de reunió on els empresaris s’aprofitaven de tot allò que els pogués reportar beneficis. Si fa uns anys era comú veure espectacles de circ amb animals explotats i condemnats a treballar de per vida a cop de fuet (cosa prohibida a Catalunya i cada vegada més sentenciada socialment), va haver-hi una època en què els circs no només oferien funcions d’artistes, sinó que a més tenien un espai reservat per mostrar al món aquelles “deformitats”, aquells “residus humans” que la societat repudiava i alhora volia conèixer amb motiu de la seva raresa. Continua la lectura de “#1. El circ de les papallones”

El circ modern

Després de les antigues civilitzacions, l’art del circ va continuar en l’Edat Mitjana. En aquesta època, es va popularitzar la figura del bufó, que tenia per ofici entretenir la cort o el poble, amb jocs de malabars, titelles, acudits. Tot i que la seva principal funció era la de fer riure, els bufons moltes vegades també aconsellaven el rei en decisions importants. Erasme de Rotterdam il·lustra molt bé en el seu llibre Elogi de la bogeria la importància que tenien els bufons: Continua la lectura de “El circ modern”